PRZEBIEG BADANIA

Skoliomed wchodzi do polskich szkół i przedszkoli, zapoznaj się z programem

1

Nawiązanie współpracy Placówka - Skoliomed.
2

Prelekcja dla władz placówki i kadry w celu zapoznania z programem.
3

Poinformowanie rodziców i opiekunów o celu i terminie wykonania badań diagnostycznych.
4

Wykonie diagnostyki obrazowej i badanie podoskopowe stóp oraz ocena postawy ciała przez mgr fizjoterapii na terenie placówki.
5

Analiza wyników badań, konsylium.
6

Spotkanie z rodzicami - interpretacja wyników, zalecenia.
7

U dzieci zdrowych: planowanie działań prewencyjnych wad postawy i propozycja rozwiązań profilaktyki zdrowego kręgosłupa.
8

U dzieci ze zdiagnozowaną wadą: propozycja konsultacji z wybraną placówką leczenia wad postawy. Szczegółowa diagnostyka funkcjonalna. Plan i wdrożenie indywidualnej terapii.
9

Wykonywanie badań w cyklu corocznym w celu monitorowania przebiegu terapii u dzieci z dysfunkcjami i prewencja wad posturalnych u dzieci zdrowych w wieku rozwojowym.
10

Coroczne prelekcje dla rodziców i nauczycieli. Spotkanie dla dzieci z mgr fizjoterapii. Organizacja lokalnych zajęć sportowych w formie profilaktyki zdrowego kręgosłupa.